Share This

Follow Us

Πολλαπλασιάζουμε, συμβάλουμε, σεβόμαστε...

ΒΙΩΝΟΥΜΕ...

Κτήμα Βίωμα, φυτώριο κηπευτικών & αρωματικών φυτών Βιολογικής γεωργίας

Βιολογικά φυτά για επαγγελματίες και ερασιτέχνες

All starts with a seed...

Κτήμα ΒΙΩΜΑ

Όλα ξεκινούν από ένα σπόρο ή ένα κλαδάκι. Ακολουθεί η ρίζα και τα καινούργια φύλλα. Αυτή τη διαδικασία στη δουλειά μας την έχουμε βιώσει χιλιάδες φορές, μα κάθε μία είναι μοναδική...

Την άνοιξη του 2005, δημιουργήσαμε ένα από τα πρώτα φυτώρια με βιολογικά φυτά στην Ελλάδα. Πιστέψαμε στην ποιότητα και στην διαφορετικότητα του Ελληνικού γεωργικού προϊόντος.

Μέχρι σήμερα έχουμε συμβάλει με πολλαπλασιαστικό υλικό και τεχνογνωσία, στην δημιουργία ποιοτικών φυτειών με βιολογικά κηπευτικά και αρωματικά φυτά.

Βιώματα....δημιούργησαν το Κτήμα Βίωμα. Όλα ξεκινούν από ένα σπόρο ή ένα κλαδάκι

Εταιρικό Προφίλ

Η προέλευση της ανάδειξης ενός νέου τύπου γεωργικής παραγωγής: τα διάφορα ρεύματα σκέψης

Η βιολογική γεωργία είναι κατάληξη μιας σειράς μελετών και το αποτέλεσμα της ανάπτυξης διαφόρων εναλλακτικών μεθόδων γεωργικής παραγωγής που ξεκίνησαν, από την αρχή του αιώνα, ουσιαστικά, στη Βόρεια Ευρώπη.

Θα πρέπει ιδίως να αναφερθούν εδώ τρία ρεύματα σκέψης:

Steiner1

Rudolf Steiner.

Η βιοδυναμική γεωργία, που εμφανίστηκε στη Γερμανία, με την ώθηση του Rudolf Steiner.

Η οργανική γεωργία (organic farming), που είδε το φως στην Αγγλία χάρη στις απόψεις που ανέπτυξε ο Sir Howard στην Γεωργική του Διαθήκη (1940).   

   peter rusch       Hans Muller 

Hans Peter Rusch και Hans Muller.

Η βιολογική γεωργία, που αναπτύχθηκε στην Ελβετία, από τους Hans Peter Rusch και H. Muller.

Αυτά τα διάφορα κινήματα θεωρούσαν ουσιαστικό, με ορισμένες αποχρώσεις, τον δεσμό ανάμεσα στην γεωργία και τη φύση καθώς και τον σεβασμό των φυσικών ισορροπιών και απείχαν επομένως από μια προσέγγιση της γεωργίας, που επιδίωκε την μεγιστοποίηση στις αποδόσεις μέσω πολλαπλών παρεμβάσεων με διάφορες κατηγορίες συνθετικών προϊόντων. Παρά την ύπαρξη και την ισχύ αυτών των ρευμάτων σκέψης, η βιολογική γεωργία έμεινε για πολύ καιρό σε εμβρυακή κατάσταση.

 

Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας

Καθόλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ΄50, η βασική προτεραιότητα της γεωργίας ήταν να ικανοποιεί, με μια σημαντική αύξηση της γεωργικής παραγωγής, τις άμεσες ανάγκες σε τρόφιμα και να αυξάνει τον βαθμό αυτάρκειας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Είναι κατανοητό επομένως ότι η βιολογική γεωργία δυσκολεύτηκε πολύ να επιτύχει, στο πλαίσιο αυτό, ευνοϊκή απήχηση.

Αντίθετα, το τέλος της δεκαετίας του ΄60 και κυρίως η δεκαετία του ΄70, αντιστοιχούν στην ανάδειξη μιας σημαντικής συνειδητοποίησης σε επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος, στην οποία η βιολογική γεωργία θα μπορούσε να δώσει την κατάλληλη απάντηση.

Νέοι σύνδεσμοι δημιουργούνται, συγκεντρώνοντας παραγωγούς, καταναλωτές και άλλα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για την οικολογία και για μια περισσότερο στενά συνδεδεμένη με τη φύση, ζωή.

Η βιολογική γεωργία ανθίζει, ωστόσο, πραγματικά, στη διάρκεια της δεκαετίας του ΄80, εφόσον αυτός ο νέος τρόπος παραγωγής και το ενδιαφέρον των καταναλωτών γι' αυτά τα προϊόντα συνεχίζει να αναπτύσσεται όχι μόνο στο μεγαλύτερο μέρος των Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και σε άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Ιαπωνία.

Παρατηρούμε στην περίπτωση αυτή, μια σημαντική αύξηση του αριθμού παραγωγών και την έναρξη πρωτοβουλιών στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας των βιολογικών προϊόντων.

Αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας οφείλει σε μεγάλο βαθμό την προέλευσή του στην σταθερή φροντίδα των καταναλωτών να τους προσφέρονται ασφαλή προϊόντα τα οποία πρέπει να παράγονται με μεθόδους παραγωγής που σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον.

Παράλληλα, οι επίσημες διοικητικές υπηρεσίες αναγνωρίζουν σιγά σιγά την βιολογική γεωργία εντάσσοντάς την στα θέματα έρευνάς τους και αποκτώντας νομοθεσίες για τον τομέα (π.χ. στην Αυστρία, τη Γαλλία, τη Δανία).

Επιπλέον αρχίζουν να χορηγούνται επιδοτήσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, από ορισμένα κράτη μέλη, υπέρ αυτού του τύπου γεωργίας. Παρά τις προσπάθειες αυτές, η βιολογική γεωργία παραμένει, ωστόσο και στη διάρκεια αυτής της περιόδου, ελλειμματική λόγω της έλλειψης αναγνωρισιμότητας.

Πράγματι, βασιλεύει μια κάποια σύγχυση στα μάτια των καταναλωτών όσον αφορά τη σημασία της ίδιας της έννοιας της βιολογικής γεωργίας και των περιορισμών που η τελευταία αυτή επιβάλλει. Η αιτία της σύγχυσης αυτής βρίσκεται ουσιαστικά στην ύπαρξη διαφόρων σχολών και διαφορετικών φιλοσοφιών, στην έλλειψη εναρμόνισης των χρησιμοποιουμένων ορολογιών, στην ετερογενή παρουσίαση των προϊόντων, στο αμάλγαμα που πραγματοποιείται ανάμεσα σε βιολογικά προϊόντα, προϊόντα ποιότητας, φυσικά προϊόντα, κλπ.

Η απατηλή χρησιμοποίηση των ενδείξεων που αναφέρονται σ' αυτόν τον τρόπο παραγωγής συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση αυτής της σύγχυσης.

 

Επίσημη αναγνώριση και νομοθετική ρύθμιση της βιολογικής γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Υπό αυτές τις συνθήκες, η θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου φάνηκε ως το μέσον το οποίο θα επέτρεπε στην βιολογική γεωργία να βρει τη θέση της, κατά αξιόπιστο τρόπο, στην αγορά.

Μια σημαντική νομοθετική ρύθμιση, ο Καν. (ΕΟΚ) 2092/91, εγκρίθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στις αρχές της δεκαετίας του ΄90.

Η κίνηση αυτή, της επίσημης αναγνώρισης της βιολογικής γεωργίας, επεκτάθηκε στη συνέχεια σε διάφορες άλλες χώρες και ακολουθήθηκε από πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο.

Η διεθνής αναγνώριση της βιολογικής γεωργίας

Η IFOAM (Διεθνής Ομοσπονδία Κινημάτων Οικολογικής Γεωργίας) θέσπισε, τον Νοέμβριο του 1998, τις Γενικές προδιαγραφές της βιολογικής γεωργίας και της μεταποίησης.

ifoamlogo

Η IFOAM δημιουργήθηκε το 1972 και συγκεντρώνει τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις απ' όλο τον κόσμο στην παραγωγή, την πιστοποίηση, την έρευνα, την εκπαίδευση και την προώθηση της βιολογικής γεωργίας. Οι γενικές προδιαγραφές της βιολογικής γεωργίας και της μεταποίησης που δημιούργησε δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά αποτελούν οπωσδήποτε έναν τρόπο σκέψης, εφόσον συνθέτουν τη σημερινή κατάσταση των μεθόδων παραγωγής και μεταποίησης των βιολογικών προϊόντων.

Η IFOAM δημιούργησε επιπλέον μια περιφερειακή ομάδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να διατηρήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναν διάλογο σχετικά με την ανάπτυξη του τομέα της βιολογικής γεωργίας.

Τον Ιούνιο του 1999, η επιτροπή του Codex Alimentarius (Κώδικας Τροφίμων) ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη σήμανση και την εμπορία των τροφίμων που προέρχονται από τη βιολογική παραγωγή. Οι οδηγίες αυτές καταρτίζουν τις αρχές της βιολογικής παραγωγής σε επίπεδο της γεωργικής εκμετάλλευσης, της προετοιμασίας, της αποθήκευσης, της μεταφοράς, της επισήμανσης και της εμπορίας των βιολογικών προϊόντων.

Από το 1999, ο FAO θέσπισε επίσης ένα πρόγραμμα εργασίας στον τομέα της βιολογικής γεωργίας, στόχος του οποίου είναι ουσιαστικά η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες.

 • 01
 • Βιολογικά Φυτά Κηπευτικών

  Από το 2005 έως και σήμερα έχουμε πολλαπλασιάσει εκατομμύρια βιολογικά φυτά κηπευτικών, για επαγγελματίες αγρότες και ερασιτέχνες κηπουρούς. Στόχος μας  [...]

  +
 • Βιολογικά Αρωματικά Φυτά

  Από την δημιουργία του φυτωρίου μας ασχοληθήκαμε με επαγγελματισμό στον τομέα παραγωγής, πολλαπλασιαστικού υλικού αρωματικών φυτών. Τομέας που πιστέψαμε και  [...]

  +

Τα ΝΕΑ μας

Συμμετοχή στο παγκόσμιο συνέδριο βιολογικής γεωργίας
13-15/10/2014
Συμμετοχή στο παγκόσμιο συνέδριο βιολογικής γεωργίας
18ο Παγκόσμιο συνέδριο Βιολογικής γεωργίας στην ΚωνσταντινούποληΗ IFOAM (Παγκόσμια Ομοσπονδία Οργανώσεων για την Βιολογική Γεωργία)...
Επίσκεψη σε βιολογικά κτήματα της Σερβίας
25/7/2014
Επίσκεψη σε βιολογικά κτήματα της Σερβίας
Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της οικογενειακής επιχείρησης Koluvija Οι συστάσεις που είχαμε ήταν ότι πρόκειται για...
Φωτογραφίες από την επίσκεψη σε συνεργαζόμενο κτήμα με υπαίθρια βιολογική καλλιέργεια κηπευτικών
16/6/2014
Φωτογραφίες από την επίσκεψη σε συνεργαζόμενο κτήμα με υπαίθρια βιολογική καλλιέργεια κηπευτικών
Φωτογραφίες από την επίσκεψη σε συνεργαζόμενο κτήμα με υπαίθρια βιολογική καλλιέργεια κηπευτικών στον Νομό Κιλκίς....
Διεθνής Ημερίδα Good Food = Good Farming για την Βιοποικιλότητα, τις Διατροφικές Κοινότητες & την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
10/11/2014
Διεθνής Ημερίδα Good Food = Good Farming για την Βιοποικιλότητα, τις Διατροφικές Κοινότητες & την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Οι συνθήκες που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση στην Ελλάδα επιβάλλουν την αλλαγή του αναπτυξιακού...
Μελέτη στο Κτήμα & κήπος της Καθημερινής, για την καλλιέργεια αρωματικών φυτών για ξηρή δρόγη.
10/2/2014
Μελέτη στο Κτήμα & κήπος της Καθημερινής, για την καλλιέργεια αρωματικών φυτών για ξηρή δρόγη.
Την Κυριακή 2/2/2014, κυκλοφόρησε μαζί με την Καθημερινή της Κυριακής το ένθετο ενημερωτικό περιοδικό Κτήμα...
Great Taste Awards 2014: 5 χρυσά αστέρια για την Organic Islands
14/8/2014
Great Taste Awards 2014: 5 χρυσά αστέρια για την Organic Islands
Στη Νάξο βρίσκεται η πρώτη εταιρεία καλλιέργειας και παραγωγής πιστοποιημένων οργανικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών,...
Anassa Organics: Ελληνικά βότανα στην Ευρώπη με διαβατήριο το σύγχρονο branding
25/9/2014
Anassa Organics: Ελληνικά βότανα στην Ευρώπη με διαβατήριο το σύγχρονο branding
Η αξιοποίηση της παράδοσης μέσα από καινοτόμες ιδέες οδήγησε στη δημιουργία της ελληνικής εταιρείας ροφημάτων...
ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΒΡΗΚΕ ΓΙΑΤΡΕΙΑ Ο Θ. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ
9/3/2014
ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΒΡΗΚΕ ΓΙΑΤΡΕΙΑ Ο Θ. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ
Τα αρωματικά φυτά και βότανα είναι πιστοποιημένα και διατίθενται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ υπάρχει...
Phytosophia, η σοφή φύση
14/8/2014
Phytosophia, η σοφή φύση
Δημήτρης Σταθόπουλος - athinorama.gr Είναι η Θάλεια, ο Πέτρος και η Ευτέρπη. Μεγάλωσαν σε...
Επίσκεψη σε συνεργαζόμενο κτήμα στον Νομό Πιερίας
5/7/2014
Επίσκεψη σε συνεργαζόμενο κτήμα στον Νομό Πιερίας
Στην σκιά του Ολύμπου, στο χωριό Καλλιθέα, δημιουργήσαμε πριν από περίπου 9 μήνες, μια καινούργια...

Newsletter

Κτήμα ΒΙΩΜΑ

Κηπευτικά και αρωματικά φυτά, Βιολογικής Γεωργίας

2ο χιλ. Αριδαίας - Θεσσαλονίκης , 58400 Αριδαία

Τηλ.: 23840.21193

Fax: 23840.21363

Email Κτήμα ΒΙΩΜΑ

Οδηγίες από: